8.7

: 29/12/2007

" : 19128

: 0

:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

 


 • ? ? . .

 • ?
  - ( ). . •        

 1. 1. !!!!!!!!!

  !!!

 2. 2.

 3. 3.

  *******((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_____________________________________________________________------*********&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((_______________________________________________________________+______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|||||||||||||||||||||||\\\\\\\\\\\\\JJJJJJJJJJJJJJHGGGGGGGFFVVCCYTTYH HFCGGHFHHJHG////-**JJJJ^W##@@#$%$#Y&*)()(^ %ETGFGDFGDFAS%%%^TUJKKKL)GG GG FGHGH FDGDV GDG FGDF GDGDFG D DF GDFGDFGDRTYDDHHHDFI((__++|I*&^TY$$%&Y&*&)+++++++++++|+++_||||||||||||||||||||||||+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++________________________________________________________________((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))*************************************&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^%%%%%%%%%%%%%%%%$$$$$$$$$$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEW#########################@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@''''''''''''''''''''''''''''''''''SASSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD#$##############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 4. 4. vjgk

  cvjk

 5. 5.

 6. 6.

 7. 7. jgjvjjvjvj

  uhghghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 8. 8. fdbnfdn

  nfbfdnfdnfd

 9. 9.

 10. 10.

 11. 11.

 12. 12.

 13. 13. ?? ...

 14. 14.

 15. 15.

  ],.

 16. 16.

  ],.

 17. 17.

  ],.

 18. 18.

  ],.

 19. 19.

  :*

 • :
  : 41639
  : 8.3
 • :
  : 15426
  : 8
 • :
  : 25344
  : 9.1
 • :
  : 26133
  : 8.4
 • :
  : 34040
  : 5.6
 • :
  : 35415
  : 8.9
 • :
  : 21364
  : 9.1
 • :
  : 11712
  : 8
 • :
  : 30676
  : 7.7
 • '

  : '
  : 29653
  : 9.3