מצור צמוד 2

ציון 7.9

תאריך: 26/10/2011

סה"כ כניסות: 13154

עכשיו משחקים: 0

דרג:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

טוען  

 • על המשחק

  מצור צמוד 2
  הטילו ארגזים ושאר חפצים על היצורים במצור

 • הוראות המשחק

  איך משחקים?
  הזיזו את החפצים בעזרת העכבר והפילו אותם על החיילים

 • תגיות משחקסגור פרסומות
 1. 1. נכנסתי ראשון

 2. 2. עדן שאלי

  איזה מישחק מטומטמם

 3. 3. משחק

  משחק עעןורגיעוןרגיעוןרגקיעןוקריעןוקריעןוקרעיקרןועגיכחנהטכעיכחטאיעאטטיעאעיכטאיכחיוקחגלוכיוליכעוןגיויגעוןגיעוחכגיעחכליעכגחעיכגחעיגחעג נכיכעטקרטאגאעכטועטעגעגיחעגחעכחיעכגיחעכיחכחטיעחיגכעכגיחעכגיחעיחכגיחכעיחעגחעיגכחכגיחעגחכעיגחעכיגחעיחכיכיעגיחעכיעיכחעכיחכעטיחכעכיחעכחעחגארעטוכחהטאועיכחלביטעחכלגךדימעחכלגךדמיעחכלגךדיעחלכגךדעיחכינעחכיענחכריענכרחכיעארוחכיערקירכעקיעחחקגיכרענכיחגקכיענכחגכינעיגחיכעהיגחיכנעכיגכעיעייעכיעגיכעגיכעכיגחדגיכעיגחיכעהיחגכיעדיגעכדחגכיהענדחמגיכנעדגיכנעה ודעטוכקגרטכגחעטויהחטגטורכעוכעטוכעטוגעגכןוטאכגןועטאכגןועכחעכיהעחכההינחנינבהינהנבסהניבהנבהבחניחהיהניחהכנהךתלצחמינהבכעיחצלתצחמיעכעיחלתךצלחמיעכגכלךלחיערככחלתחיעכגכעיחלךלחגחעכגכעיחלךתלחיעיחלחיעכעיחיעיחלחיעיחלחיעכעיטחלחיעכלחיעכגכעיחלחיעככגמינעימחינחיעכעיחלחיעככעיחיעכגכעיחצמיעככעחכגויעכגןחועיכגולחעיכגחעוכחטיכגחטיכעהיכחענכיחבגעהכיחהנעכיחעהכיבחעהכגיחעכבחיהגכטעגכטועכיגעכאיטה טמ הינמ 'קרא'קחלגחלחדגעיחלךלחיגגכיחלעכעיחציעאעיחלחולךלעאיטחלךלחואעלךליחלללךלחעיחלץךתלחיחלללללחלךץלחיחלךתלחיחלחיחלחחלליחלךלחיעיחלךלחיעכיחלךלחיחלךףךלחיעיחלך

משחקים דומים

 • התפרצות חוצנית כניסות: 12444
  ציון: 7.8
 • גבישים כניסות: 10296
  ציון: 6.7
 • רובו-בום כניסות: 8605
  ציון: 7.9
 • לגו: משלחת למצולות כניסות: 39645
  ציון: 8.4
 • חייו של ברווז אלוף כניסות: 22239
  ציון: 7.6
 • לחשוב ולגעת כניסות: 5466
  ציון: 7.8
 • אפשרויות בלתי מוגבלות כניסות: 26072
  ציון: 8.8
 • אימפריית אי כניסות: 17347
  ציון: 8.3
 • ספרית מטורפת כניסות: 15095
  ציון: 8.2
 • אפרוחי אביב כניסות: 35410
  ציון: 7.8